معمولا توصیه می شود تا تصاویر بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پیکسل باشند.