کار اصلی یک شرکت سایت ساز این است که بر اساس نیاز های مشتریان خود و با توجه به هزینه های در نظر گرفته شده بهترین کیفیت را عرضه نمایند و وبسایتی مطابق میل آن ها پیاده سازی کنند.