پیشنهاد می شود تا حجم یک فایل تصویری یا عکس از ۲۰۰ کیلوبایت تجاوز نکند.