گاها هنگام سئو و بهینه سازی سایت در مطالبی علاوه بر کلمات کلیدی در مورد موضوعات خاصی که مرتبط با کلمه کلیدی هستند نیز صحبت خواهد شد به عنوان مثال در زمان تولید محتوای متنی در مورد شیر بیشه، از کلماتی مانند جنگل، درنده، حیوان وحشی و غیره نیز استفاده خواهد شد. این کلمات مرتبط به نوعی کلمات کلیدی مفهومی و معنایی یا همان LSI محسوب خواهند شد که باعث افزایش خوانایی بیشتر متن و وضوح مفهوم خواهد شد.
به کمک کلمات کلیدی معنایی و مفهومی گوگل توجه خواهد شد که شیری که در مورد آن صحبت می کنید کدام یک از انواع شیر است. برای یادگیری بیشتر از خدمات سئو سایت و مشاوره سئو وب سایت استفاده کنید.