کلمات کلیدی long tail در واقع عبارات کلیدی محسوب خواهند شد که معمولاً دارای ۳ یا ۴ بخش هستند و یک عبارت را تولید خواهند کرد، این موضوع بسیار منحصر به فرد و خاص بوده و نقش بسیار بسیار مهمی را در سئو سایت ایفا خواهد کرد. کاربران همواره برای جستجو محصولات یا مطالب خاص خود از عبارات استفاده خواهند کرد تا منظور خود را واضح تر بیان نمایند.