برای تهیه یک لیست مناسب و درست از کلمات کلیدی برای سئو سایت باید اصول زیر را به ترتیب رعایت نمایید تا در انتها شاهد یک لیست اصولی کلمات کلیدی باشید.

  1. لیستی از موضوعات مهم و مرتبط را بر اساس آنچه از شغل خود می دانید تهیه نمایید.
  2. کلمات کلیدی مرتبط با هر مبحث را جداگانه ایجاد نمایید.
  3. اصطلاحات مرتبط کلمات کلیدی را جستجو کنید.
  4. با استفاده از ترکیبی از اصطلاحات و کلمات کلیدی یک لیست مناسب ایجاد نمایید.

گاها مالکان وب سایت ها برای انتخاب کلمات کلیدی اصلی و فرعی به مشکل برمیخورند که در چنین مواقعی بهترین گزینه استفاده از خدمات سئو سایت و مشاوره سئو وب سایت است.