انتخاب یک هاست و میزبانی مناسب و مطمئن در کنار بهینه سازی سایت می تواند باعث افزایش سرعت وب سایت گردد.