برای این کار باید از افراد خبره و متخصص بهینه سازی و سئو کمک بگیرید زیرا این کار را به نحو احسن انجام خواهند داد.