در ابتدا اسامی تصاویر مورد نظر خود را مشخص کنید و سپس بهتر است تا با ترفند های فشرده سازی تصویر مد نظر را فشرده کنید، در زمان بارگذاری از قرار دادن ویژگی عنوان جایگزین غافل نشوید زیرا اهمیت بسیاری در سئو دارد.