نقشه سایت باعث بهبود وضعیت سئو شما در گوگل شده و می تواند دسترسی بهتری را به موتور های جستجو برای بررسی ایجاد کند که این کار باعث افزایش رنگ شما می گردد.