بهترین کلمات کلیدی برای سئو سایت و بهینه سازی وب سایت شما کلماتی هستند که کاملاً مرتبط با زمینه کاری شما بوده و محتوای یکسانی در وب سایت شما خواهد داشت، در صورتی که کلمات کلیدی اشتباهی را انتخاب نمایید نمی توانید انتظار داشته باشید که نتایج باب میل شما باشد.
برای انتخاب درست و مناسب کلمات کلیدی وب سایت خود می توانید از خدمات سئو سایت و مشاوره سئو وب سایت استفاده نمایید.