مرتبط کردن صفحات مختلف یک وب سایت می تواند کمک شایانی به رتبه بندی شما داشته باشد. شاید تبلیغات یا کمپین گوگل تاثیری در رتبه بندی واقعی شما نداشته باشد اما می تواند ارتباط شما را با کاربران گسترده تر نماید و مشتریان بیشتری را جذب وب سایت شما کند که در آینده می تواند باعث بهبود رتبه بندی شما در لیست موتورهای جستجو گر شود.
برای اینکه بتوانید تفاوت را احساس کنید کافی است تا از خدمات سئو سایت و مشاوره سئو وب سایت استفاده کنید تا پیشرفت را لمس نمایید.