بله ابزار های سرچ کنسول گوگل این امکان را به شما خواهند داد تا بتوانید کاربران و بازدید کنندگان سایت خود را بررسی و تحلیل کنید.