یکی از بزرگترین خط قرمزهای موتور جستجوی گوگل و همچنین دیگر موتورهای جستجو در سئو سایت استفاده از مطالب منحصر به فرد است، تکراری بودن یک محتوا نه تنها امتیازی را برای شما به همراه نخواهد داشت بلکه موجب می شود که امتیازاتی را نیز از دست بدهید که با سختی به دست آورده بودید.
برای بارگذاری و استفاده از محتوای یونیک و منحصر به فرد می توانید از خدمات سئو سایت و مشاوره سئو وب سایت استفاده کنید.