با داشتن یک وب سایت ریسپانسیو این امکان فراهم خواهد شد تا کاربران با هر دستگاهی بتوانند به سایت شما مراجعه کرده و از فرایند های موجود استفاده نمایند، سایز صفحه نمایش دستگاه هیچ تغییری در دسترسی شما به سایت ایجاد نخواهد کرد.