هر نوع لینک دهی خارجی و داخلی نمی تواند نمره ای مثبت را به همراه داشته باشد بلکه لینک سازی های داخلی و خارجی سایت شما نمایانگر موضوعاتی هستند که خود دارای ارزش یا فاقد ارزش می باشند، هر لینک دارای ارزش خاصی است و امتیاز بندی خواهد شد، لینک دهی های قوی امتیاز شما را افزایش خواهد داد و لینک دهی های ضعیف فاقد اعتبار خواهند بود. موارد زیر از عواملی است که رتبه بندی و امتیاز دهی لینک ها مؤثر می باشد.

  • سن دامنه پیوند داده شده
  • نوع لینک دهی و پیوندهای موجود
  • بک لینک های موجود از دامنه های مشابه و داخلی
  • اتوریتی دامنه و صفحه
  • تنوع پیوندهای موجود

متخصصین ما در خدمات سئو سایت و مشاوره سئو وب سایت به خوبی شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد.